Dotazník pro žáky a studenty
Účelem tohoto dotazníku je porozumět účinku, jaký váš Diář mého pohybu měl na úroveň vaší fyzické aktivity. Vaše odpovědi jsou anonymní, prosíme proto o upřímnost!
Diář mého pohybu
* 1. Řekli byste, že jste před vyplňováním tohoto Diáře byli dostatečně fyzicky aktivní?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 2. Řekli byste, že od vyplnění tohoto Diáře se snažíte být více fyzicky aktivní?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 3. Jak často cvičíte nebo sportujete v běžném týdnu?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 4. Pomohl vám Diář porozumět významu fyzické aktivity?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 5. Pomohl vám Diář začlenit fyzickou aktivitu do každodenního života?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 6. Co považujete za hlavní přínosy fyzické aktivity právě pro vás?
Vyber prosím minimálně jednu odpověď
Help

Můžete zvolit několik odpovědí.

* 7. Co vás k fyzické aktivitě motivuje nejvíce?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 8. Jaké jsou hlavní překážky, které vám bránily být fyzicky aktivní?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* 9. Na stupnici od 1 (vůbec) do 5 (velmi) ohodnoťte:

Jak vás bavilo pracovat s Diářem mého pohybu?


O vás
* V jaké zemi žijete?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* Jakého jste pohlaví?
Zvol jednu z následujících odpovědí
* V jakém roce jste se narodili?
Zvol jednu z následujících odpovědí

With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.