ALCIS Vragenlijst voor leerlingen

We willen je een paar vragen stellen om te zien welke invloed de Bewegingsplanner heeft gehad op de hoeveelheid lichaamsbeweging die je krijgt. Je antwoorden worden anoniem verwerkt, dus wees niet bang om eerlijk te zijn!

Mijn Bewegingsplanner
* 1. Denk je dat je genoeg aan lichaamsbeweging deed, VOORDAT je met de Bewegingsplanner aan de slag ging?
Kies één van de volgende antwoorden
* 2. Merk je dat je nu probeert om meer te bewegen, NADAT je de Bewegingsplanner hebt gebruikt?
Kies één van de volgende antwoorden
* 3. Hoe vaak doe je in een gewone week aan sport of lichaamsoefeningen?
Kies één van de volgende antwoorden
* 4. Heeft de Bewegingsplanner je geholpen om beter te begrijpen hoe belangrijk lichaamsbeweging is?
Kies één van de volgende antwoorden
* 5. Is het je dankzij de Bewegingsplanner gelukt om lichaamsbeweging een onderdeel van je dagelijkse leven te maken?
Kies één van de volgende antwoorden
* 6. Wat vind jij de belangrijkste voordelen van lichaamsbeweging voor jou?
Kies minstens één antwoord
Help

Je kunt meerdere antwoorden kiezen.

* 7. Wat motiveert jou het meest om te bewegen?
Kies één van de volgende antwoorden
* 8. Wat was voor jou het grootste probleem om meer te gaan bewegen?
Kies één van de volgende antwoorden
* 9.    Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel erg):

Hoe leuk vond je het om deze Bewegingsplanner door te werken?
 


Over jezelf
* In welk land woon je?
Kies één van de volgende antwoorden
* Ben je een jongen of een meisje?
Kies één van de volgende antwoorden
* In welk jaar ben je geboren?
Kies één van de volgende antwoorden

With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.