Elevenkät
Syftet med denna enkät är att få reda på vilket genomslag Aktivitetsplaneraren har haft på din aktivitetsnivå. Alla svar är anonyma.
Aktivitetsplaneraren
* 1. Var du tillräckligt aktiv innan du började med Aktivitetsplaneraren?
Välj ett av följande svar
* 2. Försöker du vara mer fysiskt aktiv efter att du använt Aktivitetsplaneraren?
Välj ett av följande svar
* 3. Hur många gånger per vecka tränar eller sportar du?
Välj ett av följande svar
* 4. Har Aktivitetsplaneraren hjälpt dig förstå hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv?
Välj ett av följande svar
* 5. Har Aktivitetsplaneraren hjälpt dig få in fysisk aktivitet i din vardag?
Välj ett av följande svar
* 6. Vilka fördelar upplever du med fysisk aktivitet?
Välj minst ett svar
Help

Du kan välja flera alternativ.

* 7. Vad motiverar dig till att vara fysiskt aktiv?
Välj ett av följande svar
* 8. Vilket hindrar dig från att vara fysiskt aktiv?
Välj ett av följande svar
* 9. På en skala på 1 (inte alls) to 5 (mycket):

Har det varit roligt att arbeta med Aktivitetsplaneraren?


Om dig
* Vilket land bor du i?
Välj ett av följande svar
* Kön?
Välj ett av följande svar
* Vilket år är du född?
Välj ett av följande svar

With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.