Dotazník pro učitele

Účelem tohoto dotazníku je zjistit, co si myslíte o výukových materiálech, které byly distribuovány v rámci projektu ALCIS (aktivního učení pro školní děti - Active Learning for Children in Schools) a jaký účinek podle vás tyto materiály měly na úroveň fyzické aktivity vašich studentů.

Vaše odpovědi jsou velmi cenné, protože nám pomohou zjistit, jak lze tento pedagogický nástroj zdokonalit.

Mnohokrát děkujeme za účast v projektu ALCIS a za vašich 7 minut, které věnujete zodpovězení našich otázek!
 

O vás
* 1. V jaké zemi žijete?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* 2. Jakého věku byli studenti, s nimiž jste Diář používali převážně?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Jak výukové materiály vnímáte?
* 3. Na stupnici od 1 (vůbec) do 5 (velmi) ohodnoťte, do jaké míry byl Diář mého pohybu:
  1 2 3 4 5 Nejsem si jist
pro studenty srozumitelný?
vhodný pro věkovou kategorii vašich studentů?
pro vaše studenty zajímavý?
pro vaše studenty vizuálně atraktivní?
* 4. Na stupnici od 1 (vůbec) do 5 (velmi) ohodnoťte, nakolik podle vás byla Příručka pro pedagogy:
  1 2 3 4 5
Užitečným výukovým zdrojem
Vysoce kvalitním výukovým zdrojem
Inovačním/průkopnickým výukovým zdrojem
* 5. Na stupnici od 1 (vůbec) do 5 (velmi) ohodnoťte, zda jsou plány lekcí navržené v Příručce pro pedagogy:
  1 2 3 4 5
Jasné a srozumitelné?
Zajímavé?
Proveditelné v rámci třídy?
Dobře načasované (je navržené časování realistické)?
* 6. Považovali jste podkladové informace obsažené v Příručce pro pedagogy za:
  Ano Ne
Dostačující?
Jasné?
* 7. Jak byste celkově ohodnotili, zda vás a vaše studenty bavilo pracovat s Diářem mého pohybu a Příručkou?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* 8. Přáli byste si obdržet výukové materiály ALCIS příští rok znovu?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Jaký měly výukové materiály účinek?
9. Na vnitřní straně desek Příručky jste si měli poznamenat odpovědi vašich studentů na otázku “Drželi jste se svého plánu fyzických aktivit?” Prosím, zapište odpovědi do následující tabulky:

Počet studentů, kteří:


Do tohoto pole můžete vložit pouze čísla.
  Po 2 týdnech Po 4 týdnech
se drželi svého Plánu fyzických aktivit zcela
se drželi svého Plánu fyzických aktivit částečně
od Plánu fyzických aktivit upustilo – vzdali
Help

Pokud jste si nezaznamenali čísla, tuto otázku přeskočte.

10. Na vnitřní straně zadních desek Příručky jste si měli poznamenat odpovědi vašich studentů na otázku “Bavilo vás dodržovat váš plán fyzických aktivit?” Prosím, zapište odpovědi do následující tabulky:

Počet studentů, které:


Do tohoto pole můžete vložit pouze čísla.
  Po 2 týdnech Po 4 týdnech
dodržování Plánu bavilo hodně
dodržování Plánu bavilo trochu
dodržování Plánu nebavilo
Help

Pokud jste si nezaznamenali čísla, tuto otázku přeskočte.

* 11. Na stupnici od 1 (vůbec) do 5 (velmi) ohodnoťte, do jaké míry myslíte, že výukové materiály ALCIS zvýšili u vašich studentů:
  1 2 3 4 5 Nejsem si jist
Porozumění významu fyzické aktivity
Úroveň fyzické aktivity
* 12. Jak byste celkově ohodnotili účinek, který výukové materiály ALCIS měly na pocit sebevědomí u vašich studentů?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* 13. Na stupnici od 1 (žádný) do 5 (velký) ohodnoťte, jaký účinek měla širší iniciativa ALCIS (včetně lekcí ‘skupinových cvičení’) na:
  1 2 3 4 5 Nejsem si jist
Školní komunitu/společenství?
Komunitu v okolí školy?
14. Případné další poznámky?


With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.