Mokytojų apklausa

Šios apklausos tikslas – išsiaškinti, kokia jūsų nuomonė apie mokymo medžiagą, kuri jums buvo išdalinta vykdant Vaikų fizinio aktyvumo mokymo (ALCIS – angl. Action Learning for Children in Schools) projektą, ir kokį, jūsų manymu, poveikį ji turėjo jūsų mokinių fiziniam aktyvumui.

Jūsų atsakymai labai vertingi, nes padės mums suprasti, kaip galima patobulinti šią pedagoginę priemonę.

Nuoširdžiai dėkojame, kad dalyvaujate ALCIS projekte ir sutikote sugaišti 7 minučių atsakydami į klausimus!

Apie jus
* 1. Kurioje šalyje jūs gyvenate?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 2. Su kokio amžiaus moksleiviais daugiausia naudojote kalendorių?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
Ką manote apie šią mokymo medžiagą?
* 3. Įvertinkite nuo 1 (visiškai ne) iki 5 (taip, labai), ar mokinių „Fizinio aktyvumo kalendorius“ buvo:
  1 2 3 4 5 Nežinau
Suprantamas jūsų moksleiviams?
Tinkamas jūsų moksleivių amžiui?
Įdomus jūsų moksleiviams?
Vizualiai patrauklus jūsų moksleiviams?
* 4. Įvertinkite nuo 1 (visiškai ne) iki 5 (taip, labai), ar „Mokytojo vadovas“ buvo:
  1 2 3 4 5
Naudinga mokymo priemonė
Aukštos kokybės mokymo priemonė
Inovatyvi mokymo priemonė
* 5. Įvertinkite nuo 1 (visiškai ne) iki 5 (taip, labai), ar „Mokytojo vadove“ pateikti pamokų planai buvo:
  1 2 3 4 5
Aiškūs ir suprantami?
Įdomūs?
Įgyvendinami per pamoką?
Tinkamai suplanuoti (siūlomas laikas yra realus)?
* 6. Ar, jūsų nuomone, „Mokytojo vadove“ pateikta bendroji informacija buvo:
  Taip Ne
Pakankama?
Aiški?
* 7. Ar apskritai jums ir jūsų mokiniams patiko dirbti su „Mano fizinio aktyvumo kalendoriumi“ ir „Mokytojo vadovu”?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 8. Ar norėtumėte šią ALCIS mokymo medžiagą gauti ir kitais metais?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
Kokį poveikį turėjo ši mokymo medžiaga?
9. „Mokytojo vadovo“ užpakalinio viršelio vidinėje pusėje turėtumėte būti užsirašę savo moksleivių atsakymus į klausimą: „Ar įvykdei savo fizinio aktyvumo planą?“ Prašome atsakyti:

Kiek mokinių:


Šiuose laukeliuose gali būti įvesti tik skaičiai.
  Po 2 savaičių Po 4 savaičių
Įvykdė visą fizinio aktyvumo planą
Įvykdė dalį fizinio aktyvumo plano
Neįvykdė savo fizinio aktyvumo plano
Help

Jei skaičių neužsirašėte, šį klausimą praleiskite.

10. „Mokytojo vadovo“ užpakalinio viršelio vidinėje pusėje turėtumėte būti užsirašę savo moksleivių atsakymus į klausimą: „Ar tau patiko vykdyti savo fizinio aktyvumo planą?“ Prašome atsakyti:

Kiek mokinių:


Šiuose laukeliuose gali būti įvesti tik skaičiai.
  Po 2 savaičių Po 4 savaičių
Vykdyti savo planą labai patiko
Vykdyti savo planą patiko
Vykdyti savo planą nepatiko
Help

Jei skaičių neužsirašėte, šį klausimą praleiskite.

* 11. Įvertinkite nuo 1 (visiškai ne) iki 5 (taip, labai), ar ALCIS mokymo medžiaga pagerino jūsų moksleivių:
  1 2 3 4 5 Nežinau
Supratimą apie fizinio aktyvumo svarbą
Fizinio aktyvumo lygį
* 12. Koks apskritai, jūsų nuomone, buvo ALCIS mokymo medžiagos poveikis jūsų mokinių savigarbai?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 13. Įvertinkite nuo 1 (jokio) iki 5 (didelis), koks buvo platesnės ALCIS iniciatyvos (įskaitant grupinės mankštos užsiėmimus) poveikis:
  1 2 3 4 5 Nežinau
Mokyklos bendruomenei?
Bendruomenei už mokyklos ribų?
14. Ar turite komentarų?


With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.