Vragenlijst voor docenten

Door middel van deze vragenlijst willen we in kaart brengen wat u vindt van het lesmateriaal dat beschikbaar is gesteld in het kader van het ALCIS-project (Action Learning for Children in Schools), en welke impact het lesmateriaal volgens u heeft gehad op de mate waarin uw leerlingen aan lichaamsbeweging doen.

Uw antwoorden zijn voor ons van grote waarde, omdat ze ons helpen bij het verder verbeteren van dit lesmiddel.

We danken u hartelijk voor uw deelname aan het ALCIS-project en voor het beantwoorden van onze vragen. Dit laatste kost u hooguit 7 minuten!

Over uzelf
* 1. In welk land woont u?
Kies één van de volgende antwoorden
* 2. Wat is de leeftijd van de meeste leerlingen met wie u de Bewegingsplanner hebt gebruikt?
Kies één van de volgende antwoorden
Wat vindt u van het lesmateriaal?
* 3. Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel erg) – in hoeverre waren de Bewegingsplanners voor leerlingen volgens u:
  1 2 3 4 5 Weet niet
Begrijpelijk voor uw leerlingen?
Geschikt voor de leeftijd van uw leerlingen?
Interessant voor uw leerlingen?
Visueel aantrekkelijk voor uw leerlingen?
* 4. Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel erg) – in hoeverre vond u de Docentenhandleiding:
  1 2 3 4 5
Een nuttig lesmiddel
Een lesmiddel van hoge kwaliteit
Een innovatief lesmiddel
* 5. Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel erg) – in hoeverre vond u de voorgestelde lesplannen in de Docentenhandleiding:
  1 2 3 4 5
Duidelijk en begrijpelijk?
Interessant?
Geschikt voor uw groep?
Goed getimed? (Was de voorgestelde tijdsplanning realistisch?)
* 6. Vond u de achtergrondinformatie in de Docentenhandleiding:
  Ja Nee
Voldoende?
Duidelijk?
* 7. Hebben uw leerlingen en uzelf plezier beleefd aan het werken met de Bewegingsplanner en de Docentenhandleiding?
Kies één van de volgende antwoorden
* 8. Zou u het ALCIS-lesmateriaal volgend jaar opnieuw willen ontvangen?
Kies één van de volgende antwoorden
Welke invloed heeft het lesmateriaal gehad?
9. Op de voorlaatste pagina van de Docentenhandleiding hebt u als het goed is de antwoorden van uw leerlingen genoteerd op de vraag "Wie heeft zich gehouden aan het bewegingsplan?" Vul de gegevens hieronder in:

Het aantal leerlingen dat:


In deze velden alleen cijfers invoeren.
  na 2 weken na 4 weken
zich volledig aan het bewegingsplan heeft gehouden
zich gedeeltelijk aan het bewegingsplan heeft gehouden
het bewegingsplan heeft afgebroken
Help

Als u de antwoorden niet hebt genoteerd, slaat u deze vraag over.

10. Op de voorlaatste pagina van de Docentenhandleiding hebt u als het goed is de antwoorden van uw leerlingen genoteerd op de vraag "Wie vond het plezierig het bewegingsplan uit te voeren?" Vul de gegevens hieronder in:

Het aantal leerlingen dat:


In deze velden alleen cijfers invoeren.
  na 2 weken na 4 weken
veel plezier beleeft aan het bewegingsplan
een beetje plezier beleeft aan het bewegingsplan
geen plezier beleeft aan het bewegingsplan
Help

Als u de antwoorden niet hebt genoteerd, slaat u deze vraag over.

* 11. Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel erg) – in hoeverre denkt u dat het ALCIS-lesmateriaal uw leerlingen heeft geholpen om:
  1 2 3 4 5 Weet niet
beter te begrijpen hoe belangrijk lichaamsbeweging is
meer te gaan bewegen
* 12. Wat is volgens u in het algemeen het effect van het ALCIS-lesmateriaal geweest op het zelfbeeld van uw leerlingen?
Kies één van de volgende antwoorden
* 13. Op een schaal van 1 (geen effect) tot 5 (veel effect) – wat is het effect van het totale ALCIS-project (inclusief de groepsoefeningen) geweest op:
  1 2 3 4 5 Weet niet
De school als geheel?
De gemeenschap rond de school?
14. Hier kunt u eventuele verdere opmerkingen noteren


With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.