Kwestionariusz Nauczyciela

Celem poniższego kwestionariusza jest poznanie Państwa opinii dotyczącej materiałów szkoleniowych, które zostały rozdane w ramach projektu Active Learning dla Dzieci w Szkołach (ALCIS) oraz wpływu jaki miały one na poziom aktywności fizycznej Państwa uczniów.

Państwa odpowiedzi są bardzo ważne, ponieważ mogą pomóc nam w dalszym ulepszaniu przedstawionego narzędzia pedagogicznego.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wzięcie udziału w projekcie ALCIS oraz za poświęcenie 7 minut na odpowiedzenie na nasze pytania!
 

Na Państwa temat
* 1. W jakim kraju Państwo mieszkają?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 2. W jakim wieku przeważnie byli uczniowie, z którymi przeprowadzono Plan?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Jak postrzegają Państwo materiały szkoleniowe?
* 3. W skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo), do jakiego stopnia uczniowskie Plany Aktywności Fizycznej były:
  1 2 3 4 5 Nie wiem
zrozumiałe dla Państwa uczniów?
odpowiednie do wieku uczniów?
interesujące dla Państwa uczniów?
wizualnie atrakcyjne dla Państwa uczniów?
* 4. W skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo), czy uważacie Państwo, że Przewodnik dla Nauczycieli był:
  1 2 3 4 5
pożyteczną pomocą dydaktyczną
wysokiej jakości pomocą dydaktyczną
innowacyjną pomocą dydaktyczną
* 5. W skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo), czy plany lekcji sugerowane w Przewodniku dla Nauczycieli są:
  1 2 3 4 5
jasne i zrozumiałe?
interesujące?
możliwe do wykonania podczas zajęć?
dobrze wymierzone czasowo (sugerowany czas jest osiągalny)?
* 6. Czy Państwa zdaniem informacje ogólne przedstawione w Przewodniku dla Nauczycieli były:
  Tak Nie
wystarczające?
jasne?
* 7. Jak bardzo, w ogólnej ocenie, Państwu i Państwa uczniom podobało się realizowanie Mojego Planu Aktywności Fizycznej i Przewodnika dla Nauczycieli?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 8. Czy chcieliby Państwo ponownie otrzymać materiały szkoleniowe ALCIS w przyszłym roku?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Jaki był wpływ materiałów szkoleniowych?
9. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki Przewodnika powinni Państwo zanotować odpowiedzi uczniów na pytanie: „Czy realizowałeś/aś swój Plan Aktywności Fizycznej?” Odpowiedzi prosimy przedstawić poniżej:

Liczba uczniów, którzy:


W te pola można wpisać tylko liczby.
  po 2 tygodniach po 4 tygodniach
Całkowicie zrealizowali Plan Aktywności Fizycznej
Częściowo zrealizowali Plan Aktywności Fizycznej
Porzucili realizację Planu Aktywności Fizycznej
Help

Jeżeli nie zanotowali Państwo tych danych, prosimy pominąć to pytanie.

10. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki Przewodnika powinni Państwo zanotować odpowiedzi uczniów na pytanie: “Czy podobało Ci się realizowanie Twojego Planu Aktywności Fizycznej?” Odpowiedzi prosimy przedstawić poniżej:

Liczba uczniów, którym:


W te pola można wpisać tylko liczby.
  po 2 tygodniach po 4 tygodniach
Bardzo podobało się realizowanie ich Planu
Trochę podobało się realizowanie ich Planu
Nie podobało się realizowanie ich Planu
Help

Jeżeli nie zanotowali Państwo tych danych, prosimy pominąć to pytanie.

* 11. W skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo), jak bardzo materiały szkoleniowe ALCIS zwiększyły u Państwa uczniów:
  1 2 3 4 5 Nie wiem
zrozumienie wagi aktywności fizycznej
poziom aktywności fizycznej
* 12. Jaki, w ogólnej ocenie, był wpływ materiałów szkoleniowych ALCIS na poczucie pewności siebie u Państwa uczniów?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 13. W skali od 1 (żaden) do 5 (duży), jaki był wpływ szerszej inicjatywy ALCIS (wliczając sesje „ćwiczeń grupowych”) na:
  1 2 3 4 5 Nie wiem
społeczność szkolną?
społeczność pozaszkolną?
14. Dodatkowe komentarze?


With the support of the Erasmus+ Sport Programme
of the European Union.